top of page

Working on something great...

קבוצת מיקוד
טכנולוגית

הי! במקביל לזה שאנחנו כותבות קוד, אנחנו אוהבות לשוחח ולהתייעץ עם אחרים. אז אם אתם ותיקים ואוהבי חדשנות, דברו איתנו ותוכלו להשפיע על פיתוחים חדשים!

bottom of page