top of page
Paper Clips_edited_edited.jpg

סטודנטים מכפר סבא בלבד

הצטרפו אלינו למיזם חברתי יחודי

קומיוני מחברת בין תושבים ותיקים ובני משפחתם לסטודנטים וחברים בקהילה לעזרה במשימות היום יום כגון קניות, סידורים ושימוש במרחב הדיגיטלי.

סטודנטים בקומיוני מקבלים שכר על עזרה במשימות שאינן מצריכות מומחיות מיוחדת לתושבים ותיקים בכפר סבא ומסייעים להם לשמור על עצמאות ושייכות חברתית.

הגמישות שלכם במרכז הפוקוס, ואתם בוחרים את האזור והשעות שמתאימים לכם וכך מנצלים טוב יותר את זמנכם הפנוי.  

מהי משימה? 

משימה היא שעה המוקצית לביצוע משימות מוגדרות מראש כגון סידורים וקניות מחוץ לבית, סיוע טכני קל בשימוש בטלפון חכם ועוד ובעלות קבועה.

בנוסף למשימה, עצם החיבור של קומיוני מייצר ערך  רב ותחושת שייכות חברתית לאזרחים הותיקים סביבנו

bottom of page